Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo
Directed by


Starring
Takumi Kizu Takumi Kizu
Lucky / Shishi Red / Shishi Red Orion
Yosuke Kishi Yosuke Kishi
Stinger / Sasori Orange
Taiki Yamazaki Taiki Yamazaki
Naga Ray / Hebitsukai Silver
Sakurako Okubo Sakurako Okubo
Hammie / Chameleon Green
Tetsuji Sakakibara Tetsuji Sakakibara
Spada / Kajiki Yellow
Shota Taguchi Shota Taguchi
Kotaro Sakuma / Koguma Skyblue
Keisuke Minami Keisuke Minami
Tsurugi Ohtori / Houou Soldier
Kazuya Nakai Kazuya Nakai
Garu / Ookami Blue (voice)
Yuki Ono Yuki Ono
Balance / Tenbin Gold (voice)
Akio Ôtsuka Akio Ôtsuka
Champ / Oushi Black (voice)
Akio Ohtsuka Akio Ohtsuka
Champ / Oushi Black (voice)
Mao Ichimichi Mao Ichimichi
Raptor 283 / Washi Pink / Luka Millfy (voice) (as M·A·O)
Hiroshi Kamiya Hiroshi Kamiya
Shou Ronpo (voice)
Hiroaki Iwanaga Hiroaki Iwanaga
Shu Karasuma / Space Sheriff Shaider
Yûko Takayama Yûko Takayama
Kimiko Naruse
Satomi Hirose Satomi Hirose
Tsurukiku
Satoshi Hino Satoshi Hino
Space Ninja Demost (voice)
Mitsuru Karahashi Mitsuru Karahashi
Juzo Fuwa
Kei Hosogai Kei Hosogai
Basco ta Jolokia
Ayame Misaki Ayame Misaki
Escape
Yuma Ishigaki Yuma Ishigaki
Geki Jumonji / Space Sheriff Gavan Type-G