Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo
Directed by


Starring
Yuma Ishigaki Yuma Ishigaki
Geki Jumonji / Space Sheriff Gavan Type-G
Ryuuji Sainei Ryuuji Sainei
Banban 'Ban' Akaza / Deka Red
Tsuyoshi Hayashi Tsuyoshi Hayashi
Houji 'Hoji' Tomasu / Deka Blue
Yôsuke Itô Yôsuke Itô
Senichi 'Sen-chan' Enari / Deka Green
Ayumi Kinoshita Ayumi Kinoshita
Reimon 'Jasmine' Marika / Deka Yellow
Mika Kikuchi Mika Kikuchi
Koume 'Umeko' Kodou / Deka Pink
Tomokazu Yoshida Tomokazu Yoshida
Tekkan 'Tetsu' Aira / Deka Break
Suzuka Morita Suzuka Morita
Shelly
Mako Ishino Mako Ishino
Swan 'Swan-San' Shiratori
Kenji Ohba Kenji Ohba
Retsu Ichijôji / Space Sheriff Gavan
Tetsu Inada Tetsu Inada
Doggie Kruger / Deka Master (voice)
Jun Jun'ichi Haruta
Mad Gallant (voice)
Mikie Hara Mikie Hara
Benikiba
Ryôko Yûi Ryôko Yûi
Sophie
Tomokazu Seki Tomokazu Seki
Kuronen (voice)
Yûto Uemura Yûto Uemura
Hikaru Hiwatari
Michi Nishijima Michi Nishijima
Pon Emi
Ibuki Yoshikawa Ibuki Yoshikawa
Receptionist


Written by
Saburo Yatsude Saburo Yatsude
(original story)
Naruhisa Arakawa Naruhisa Arakawa
(screenplay)