Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo

Cast and credits of Good Morning

Directed by


Starring
Keiji Sada Keiji Sada
Heiichirô Fukui
Yoshiko Kuga Yoshiko Kuga
Setsuko Arita
Chishu Ryu Chishu Ryu
Keitarô Hayashi
Kuniko Miyake Kuniko Miyake
Tamiko Hayashi
Haruko Sugimura Haruko Sugimura
Kikue Haraguchi
Kôji Shitara Kôji Shitara
Minoru Hayashi
Masahiko Shimazu Masahiko Shimazu
Isamu Hayashi
Kyôko Izumi Kyôko Izumi
Midori Maruyama
Toyo Takahashi Toyo Takahashi
Shige Ôkubo
Sadako Sawamura Sadako Sawamura
Kayoko Fukui
Eijirô Tono Eijirô Tono
Tomizawa
Teruko Nagaoka Teruko Nagaoka
Toyoko Tomizawa
Eiko Miyoshi Eiko Miyoshi
Mitsue Haraguchi
Haruo Tanaka Haruo Tanaka
Haraguchi
Akira Ôizumi Akira Ôizumi
Akira Maruyama
Fujio Suga Fujio Suga
Itô Sensei
Taiji Tonoyama Taiji Tonoyama
Oshiuri no Otoko
Akio Satake Akio Satake
Bôhan Beru no Otoko
Mutsuko Sakura Mutsuko Sakura
Oden'ya no Nyôbô
Norikazu Takeda Norikazu Takeda
Zennosuke Ôkubo
Yôko Chimura Yôko Chimura
Sakuma Sensei
Hajime Shirata Hajime Shirata
Kôzô Harada
Masuo Fujiki Masuo Fujiki
Yoshikazu Ôkubo
Toshio Shimamura Toshio Shimamura
Oden'ya no Teishu
Tsûsai Sugawara Tsûsai Sugawara
Kyaku - Tsû-san


Written by
Kôgo Noda Kôgo Noda
(written by)
Yasujiro Ozu Yasujiro Ozu
(written by)