Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo
Directed by


Starring
Hideko Takamine Hideko Takamine
Yukiko Koda
Masayuki Mori Masayuki Mori
Kengo Tomioka
Mariko Okada Mariko Okada
Sei Mukai
Isao Yamagata Isao Yamagata
Sugio Iba
Chieko Nakakita Chieko Nakakita
Kuniko Tomioka
Daisuke Katô Daisuke Katô
Seikichi Mukai
Mayuri Mokushô Mayuri Mokushô
Nomiya no musume
Noriko Sengoku Noriko Sengoku
Yakushima no okaasan
Fuyuki Murakami Fuyuki Murakami
Futsuin no shikensho-chou
Nobuo Kaneko Nobuo Kaneko
Futsuin no shoin - Suitou
Roy James Roy James
American soldier (as Roi H. Jêmusu)
Kan Hayashi Kan Hayashi
Akira Tani Akira Tani
Shinja
Seijirô Onda Seijirô Onda
Keiko Mori Keiko Mori
Futsuin no jochuu
Tsuruko Mano Tsuruko Mano
Kumeko Otowa Kumeko Otowa
Teruko Mita Teruko Mita
Toshiko Nakano Toshiko Nakano
Kazuyo Mochida Kazuyo Mochida
Yaeko Izumo Yaeko Izumo
Akira Sera Akira Sera
Kinsaku Ota
Yasuhisa Tsutsumi Yasuhisa Tsutsumi
Ichirô Tetsu Ichirô Tetsu
Masako Ôshiro Masako Ôshiro
Sadako Kimura Sadako Kimura
Hideko Ebata Hideko Ebata
Michiko Kawa Michiko Kawa
Sumiyo Kadono Sumiyo Kadono
Toshiyasu Hiyoshi Toshiyasu Hiyoshi
Haruna Kaburagi Haruna Kaburagi
Gorô Sakurai Gorô Sakurai


Written by
Fumiko Hayashi Fumiko Hayashi
(novel)
Yôko Mizuki Yôko Mizuki
(adaptation)