Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo
Directed by


Starring
Willie Chi Willie Chi
Fong Sai Yuk
John Ching John Ching
Crimson
Yamson Domingo Yamson Domingo
Hong Xiguan
Chun Lam Chun Lam
Brooke
Carman Lee Carman Lee
Tou-Tou
Kuei Li Kuei Li
Monk Chi Shan (as Ji Li)
Kam-Kong Wong Kam-Kong Wong
Elder Kung
Xiqian Wu Xiqian Wu


Written by
Yin Nam Yin Nam
Wan Choi Wong Wan Choi Wong