Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo
Simona Halep video

Song for Simona Halep

85 Views No comments
0
vote
Avatar
Added by Stevessie
6 years ago on 30 November 2013 13:03

This is a song composed for Simo Halep when she was 12, it lays the ground for our tennis champion as a fighter.

All song rights reserved to Hrista Lupci.

Armânlu a nostru, soi di aslan
Îlu-avum pi Gica Hagi capitan
Îlu-avum pi marili Gaţu Cristian
Îlu-avem pi Ianis Zicu ca dailean
Îlu-avem pi Ianis Zicu ca dailean

Tu soia armâneascâ ma işi
Unâ lilici tora fitrusi
Halep Simona, ńicâ featâ armânâ
Ţi s-amintă cu racheta tu mânâ
Ţi s-amintă cu racheta tu mânâ

La şasi ańi di tenis s-acâţă
Ca s-gioacâ ghini di prota anviţă
Tora doisprăḑ di ańi Simona-şi ari
Di alti feati nu-ari antriţeari
Di alti feati nu-ari antriţeari

La mări turnei-n lumi anchisi
La tuti Simona anâchisi
Ta s-gioacâ tenis ea maşi ari doarâ
Îi simiţâ di mari campioanâ
Îi simiţâ di mari campioanâ

Italia Simona anchisi
San Giorgio, Trieste anâchisi
Tu Franţa ş-tu a noastrâ Armânii
Işi cu caplu-nḑeanâ ş-cu tińii
Işi cu caplu-nḑeanâ ş-cu tińii

Ma s-nu agârşeşţâ tini, feată bunâ
S-nu agârşeşţâ câ ţâ hii armânâ
Sâ ştii câ tini hii di prota soi
Ţi canâ oarâ nu deadi nâpoi
Ţi canâ oarâ nu deadi nâpoi

Ta s-creşţâ mari noi ti aştiptăm
Sâ ştii, Simona, armâńil'i ti vrem
Ş-tut prota pi tini noi s-ti videm
Ş-un altu cântic ma-mşat va ţ-adrăm
Ş-un altu cântic ma-mşat va ţ-adrăm

Armânlu a nostru, soi di aslan
Îlu-avum pi Gica Hagi capitan
Îlu-avum pi marili Gaţu Cristian
Îlu-avem pi Ianis Zicu ca dailean
Îlu-avem pi Ianis Zicu ca dailean
Îlu-avem pi Ianis Zicu ţi-i cu noi
Ş-Halep Simona ţi yini nâpoi
Ş-Halep Simona yini di nâpoi