Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo
Avatar
Added by animegirls on 14 Feb 2018 11:06
180 Views No comments
3
vote

1992 Top Anime Girls

Sort by: Showing 1-50 of 82
Rating: List Type:
(3395) Usagi Tsukino
(1100) Minako Aino
(1063) Rei Hino
(1014) Makoto Kino
(845) Ryouko Hakubi
(838) Ami Mizuno
(282) Washuu Hakubi
(245) Botan
(121) Genkai
(118) Ai Amano
(87) Sasami Jurai Masaki
(68) Hokuto Sumeragi
(62) Fio Piccolo
(51) Aeka Jurai Masaki
(49) Keiko Yukimura
(49) Mihoshi Kuramitsu
(40) Nuku Nuku
(36) Yukina
(34) Shizuru Kuwabara
(31) Koto
(25) Queen Serenity
(24) Himeko Nonohara
(23) Midori
(18) Misae Nohara
(15) Asako Nakamura
(15) Mayuko Inoue
(13) Himawari Nohara
(12) Naru Oosaka
(11) Juri
(10) Ginrei
(8) Riko Akasaka
(8) Ishtar
(8) Princess Sheila
(8) Kanabun
(7) Queen Beryl
(6) Yoko Tia Noto
(6) Moemi Hayakawa
(6) Aki Kisaragi
(5) Tsunami
(5) Sayaka
(5) Nene Sakurada
(4) Feena
(4) Gina
(4) Ikuko Tsukino
(4) Atsuko Urameshi
(4) Ume Matsuzaka
(3) China
(2) Mio Hagiwara
(2) Sylvie Gena
(2) Aira
Load more items (32 more in this list)

Added to
Related lists

Top Anime Girls of 1960s
10 item list by Fabrikun
1 votes
Top Anime Girls of 1971
5 item list by Fabrikun
1 votes
Top Anime Girls of 1972
5 item list by Fabrikun
1 votes
Top Anime Girls of 1970
5 item list by Fabrikun
1 votes
Listal's Top Anime Girl\Woman
10 item list by almozayaf666
4 votes
2010 Top Anime Girls
201 item list by animegirls
3 votes
My Top Anime Girls
698 item list by almozayaf666
2 votes
1998 Top Anime Girls
53 item list by animegirls
1 votes
2005 Top Anime Girls
186 item list by animegirls
2 votes
2002 Top Anime Girls
107 item list by animegirls
2 votes

View more top voted lists