Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo
Nul-A review
136 Views No comments
0
vote

Review of Nul-A

Add header image

Choose file... or enter url:
Deze twee romans worden algemeen beschouwd als classics van de SF-literatuur, maar tegelijk zijn de meningen over de literaire kwaliteiten ervan zeer verdeeld. Enerzijds roemt men het tweeluik als een meesterstuk van fantasie en toekomstverbeelding, anderzijds wijst men op de talrijke losse draden in de intrige, de zwakke karaktertekening en vooral de neiging van de auteur de intrige voortdurend in een totaal andere richting te duwen, wat soms zeer ongeloofwaardig is. De meeste lezers hellen waarschijnlijk over naar de eerste visie: het boek is sinds 1945 voortdurend in druk geweest en in vele talen vertaald.

Het plot: een man komt langzamerhand tot de ontdekking dat hij waarschijnlijk een speelbal is van kosmische krachten.

- © J.A. Dautzenberg. - Biblion
Avatar
Added by DerMika
11 years ago on 10 November 2006 08:57
Post comment


Insert image

drop image here
(or click)
or enter URL:
 link image?  square?

Insert video

Format block