Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo
De Ontheemde review
114 Views No comments
0
vote

Review of De Ontheemde

Add header image

Choose file... or enter url:
De geleerde Shevek groeit op in de anarchistische gemeenschap van de planeet Anarres, maar vertrekt uit onvrede met de schijnvrijheid op zijn wereld naar de kapitalistische planeet Urras waar een schijnwelvaart heerst... Ursula Le Guin is een van de belangrijkste-(sf)auteurs en de dystopische roman "De Ontheemde" geeft precies aan waarom. Science fiction en utopie/dystopie liggen dicht tegen elkaar, maar meestal is 'de moraal' in een utopie het belangrijkste - en levert het taaiste proza op. Maar niet bij Le Guin. Zij slaagt erin om haar utopische modellen te bevolken met werkelijk levende, liefhebbende en lijdende mensen, waarmee lezers zich ook verwant kunnen voelen. Waarbij 'de moraal' minder interessant is dan de wijze waarop haar hoofdpersonen deze ervaren. Terecht heeft zij voor dit prachtige boek dan ook de Nebula Award ontvangen.

- © Biblion, J.M. Flaton.
Avatar
Added by DerMika
11 years ago on 2 November 2006 09:47
Post comment


Insert image

drop image here
(or click)
or enter URL:
 link image?  square?

Insert video

Format block