Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo
Directed by


Starring
Sergio Castellitto Sergio Castellitto
Vincenzo Buonavolontà
Ling Tai Ling Tai
Liu Hua
Angelo Costabile Angelo Costabile
Giovane operaio
Hiu Sun Ha Hiu Sun Ha
Chong
Catherine Sng Catherine Sng
Segretaria cinese
Enrico Vanigiani Enrico Vanigiani
Dirigente acciaerie
Roberto Rossi Roberto Rossi
Dirigente acciaeria
Chungqing Xu Chungqing Xu
Direttore ufficio shanghai
Biao Wang Biao Wang
Commissario di polizia
Jian-yun Zhao Jian-yun Zhao
Studente al computer
Qian-hao Huang Qian-hao Huang
Giovane sfruttatore
Xiu-feng Luo Xiu-feng Luo
Ragazzo del pullman
Xian-bi Tang Xian-bi Tang
La nonna
Lin Wang Lin Wang
Bambino figlio di liu hua
Yong Guo Yong Guo
Ragazzo del posto di ristoro
Ping Duan Ping Duan
Autista del camion
Zhen-duo Li Zhen-duo Li
Barbiere
Qing Ma Qing Ma
Impiegato acciaeria cinese
Shi Yang Shi Shi Yang Shi
Himself - Actor (as Yang Shi)


Written by
Ermanno Rea Ermanno Rea
(novel La dismissione)
Gianni Amelio Gianni Amelio
(screenplay) and
Umberto Contarello Umberto Contarello
(screenplay)


Insert image

drop image here
(or click)
or enter URL:
 link image?  square?

Insert video

Format block