Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Directed by


Starring
Jet Li Jet Li
Chieh Yuan (as Jet Lee)
Lan Ding Lan Ding
Bai Wu Xia
Jianqiang Hu Jianqiang Hu
Wu Kong
Chun Hua Ji Chun Hua Ji
Tu Ying
Wang Jue Wang Jue
Ban Kong
Liu Huai Liang Liu Huai Liang
Liao Kong
Cui Zhi Qiang Cui Zhi Qiang
Xuan Kong
Wan-On Shing Wan-On Shing
Jian Kui Sun Jian Kui Sun
Se Kong
Guang Quan Wang Guang Quan Wang
Dihua Yan Dihua Yan
Du Chuan Yang Du Chuan Yang
Wei Kong
Hai Yu Hai Yu
Shi Fu
Jianwen Zhang Jianwen Zhang


Written by
Hau Sit Hau Sit
(screenplay by) (as Shih Hou)
Shau-Chang Lu Shau-Chang Lu
(screenplay by)


Insert image

drop image here
(or click)
or enter URL:
 link image?  square?

Insert video

Format block