Join Listal here 
Existing members 
Login here 
Join Listal to create lists, share images, get recommendations and much more
Directed by


Starring
Ken Watanabe

Ken Watanabe

Masayuki Saeki
Kanako Higuchi

Kanako Higuchi

Emiko Saeki
Kenji Sakaguchi

Kenji Sakaguchi

Naoya Ito
Kazue Fukiishi

Kazue Fukiishi

Rie Saeki
Asami Mizukawa

Asami Mizukawa

Keiko Ikuno
Noritake Kinashi

Noritake Kinashi

Shigeyuki Kizaki
Mitsuhiro Oikawa

Mitsuhiro Oikawa

Takehiro Yoshida
Eri Watanabe

Eri Watanabe

Kimiko Hamano (as Eriko Watanabe)
Teruyuki Kagawa

Teruyuki Kagawa

Atsushi Kawamura
Hideji Otaki

Hideji Otaki

Usaburou Sugawara
Momoka Yamada

Momoka Yamada

Nanaka Yamada

Nanaka Yamada

Ibuki saeki


Written by
Hiroshi Ogiwara

Hiroshi Ogiwara

(novel)
Hakaru Sunamoto

Hakaru Sunamoto

(screenplay)
Yuiko Miura

Yuiko Miura

(screenplay)