Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo
Directed by


Starring
Aleksandr Khvylya Aleksandr Khvylya
Morozko / Jack Frost
Natalya Sedykh Natalya Sedykh
Nastenka
Inna Churikova Inna Churikova
Marfusha
Vera Altayskaya Vera Altayskaya
Stepmother
Georgiy Millyar Georgiy Millyar
Baba Yaga (The Witch)
Mikhail Yanshin Mikhail Yanshin
Old Mushroom
Galina Borisova Galina Borisova
Old Mushroom
Anatoli Kubatsky Anatoli Kubatsky
Bandit Chieftain
Valentin Bryleev Valentin Bryleev
Eligible Bachelor
Tatyana Pelttser Tatyana Pelttser
Eligible Bachelor's Mother
Tatyana Barysheva Tatyana Barysheva
Matchmaker
Varvara Popova Varvara Popova
Old Woman
Zinaida Vorkul Zinaida Vorkul
Ivan's Mother
Anastasiya Zuyeva Anastasiya Zuyeva
Storyteller (as Anastasiya Zuyeva)
D. Bakhtin D. Bakhtin
Yuri Chekulayev Yuri Chekulayev
A. Chumin A. Chumin
T. Kharchenko T. Kharchenko
Klavdiya Kozlenkova Klavdiya Kozlenkova
Pyotr Mukhin Pyotr Mukhin
(as P. Mukhin)
O. Peshkov O. Peshkov
Vera Petrova Vera Petrova
(as V. Petrova)
Lev Potyomkin Lev Potyomkin
Mikhail Shcherbakov Mikhail Shcherbakov
(as M. Shcherbakov)
Andrei Stapran Andrei Stapran
Konstantin Starostin Konstantin Starostin
(as K. Starostin)
Aleksandr Timontayev Aleksandr Timontayev
Olga Yukina Olga Yukina
Tatyana Yukina Tatyana Yukina
V. Zhukovsky V. Zhukovsky
Natalya Zorina Natalya Zorina
Dorothy Brown Green Dorothy Brown Green
Narrator (US version) (voice) (uncredited) (unconfirmed)


Written by
Nikolay Erdman Nikolay Erdman
Mikhail Volpin Mikhail Volpin