Join Listal here 
Existing members 
Login here 
Join Listal to create lists, share images, get recommendations and much more

Cast and credits of In the Realm of the Senses

In the Realm of the Senses
Directed by


Starring
Tatsuya Fuji

Tatsuya Fuji

Kichizo Ishida
Eiko Matsuda

Eiko Matsuda

Sada Abe
Yasuko Matsui

Yasuko Matsui

Tagawa Inn Manager
Meika Seri

Meika Seri

Matsuko (Yoshidaya maid)
Kanae Kobayashi

Kanae Kobayashi

Old geisha Kikuryû
Taiji Tonoyama

Taiji Tonoyama

Old Beggar
Kyôji Kokonoe

Kyôji Kokonoe

Teacher Ômiya
Naomi Shiraishi

Naomi Shiraishi

Geisha Yaeji
Shinkichi Noda

Shinkichi Noda

Komikichi Hori

Komikichi Hori

Mitsuwa Geisha
Kikuhei Matsunoya

Kikuhei Matsunoya

Hôkan jester
Akiko Koyama

Akiko Koyama

Mansaki Geisha
Yuriko Azuma

Yuriko Azuma

Mitsuwa Geisha
Rei Minami

Rei Minami

Mitsuwa Geisha
Machiko Aoki

Machiko Aoki

Mitsuwa maid
Mariko Abe

Mariko Abe

Kinu (Yoshidaya maid)
Kyôko Okada

Kyôko Okada

Hangyoku (young Geisha)
Kiyomi Yasuda

Kiyomi Yasuda

Mitsuwa Geisha
Hiroko Fuji

Hiroko Fuji

O-Tsune (Yoshidaya head maid)
Tômi Mitsuboshi

Tômi Mitsuboshi

Chieko (Yoshidaya maid)
Kimiko Ishii

Kimiko Ishii

Katsue Tamiyama

Katsue Tamiyama

Fat Mansaki maid
Hitomi Fukuhara

Hitomi Fukuhara

Bullseye Umbrella Girl
Hiroko Fujino

Hiroko Fujino

(uncredited)
Kazune Tomiyama

Kazune Tomiyama

(uncredited)


Written by