Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo
Directed by


Starring
Yu Xia Yu Xia
Ma Xiaojun
Shaobo Dai Shaobo Dai
Yang Gao
Hua Fang Hua Fang
Old general
Xiaogang Feng Xiaogang Feng
Mr. Hu
Geng Le Geng Le
Liu Yiku (as Geng Le)
Dong Han Dong Han
Ma Xiaojun (child)
Wen Jiang Wen Jiang
Ma Xiaojun (adult)
Bin Liu Bin Liu
Liu Sitian (adult)
Xiaoning Liu Xiaoning Liu
Liu Yiku (adult)
Jing Ning Jing Ning
Mi Lan
Nan Shang Nan Shang
Liu Sitian
Gaowa Siqin Gaowa Siqin
Mother
Höng Tao Höng Tao
Yu Beipei
Shuo Wang Shuo Wang
Small-time conman
Xueqi Wang Xueqi Wang
Father


Written by
Wen Jiang Wen Jiang
writer
Shuo Wang Shuo Wang
story Wild Beasts


Insert image

drop image here
(or click)
or enter URL:
 link image?  square?

Insert video

Format block