Join Listal here 
Existing members 
Login here 
Join Listal to create lists, share images, get recommendations and much more
Directed by


Starring
Yu Xia

Yu Xia

Ma Xiaojun
Geng Le

Geng Le

Liu Yiku (as Geng Le)
Wen Jiang

Wen Jiang

Ma Xiaojun (adult)
Xiaoning Liu

Xiaoning Liu

Liu Yiku (adult)
Jing Ning

Jing Ning

Mi Lan
Nan Shang

Nan Shang

Liu Sitian
Gaowa Siqin

Gaowa Siqin

Mother
Höng Tao

Höng Tao

Yu Beipei
Shuo Wang

Shuo Wang

Small-time conman
Xueqi Wang

Xueqi Wang

Father


Written by
Wen Jiang

Wen Jiang

writer
Shuo Wang

Shuo Wang

story Wild Beasts