Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo

Cast and credits of Qin ai de

Directed by


Starring
Wei Zhao Wei Zhao
Li Hongqin
Bo Huang Bo Huang
Tian Wenjun
Dawei Tong Dawei Tong
Gao Xia
Lei Hao Lei Hao
Lu Xiaojuan
Yi Zhang Yi Zhang
Han Dezhong
Guoqiang Zhang Guoqiang Zhang
Lu's husband
Kitty Zhang Yuqi Kitty Zhang Yuqi
Han's wife (as Kitty Zhang Yuqi)


Written by
Ji Zhang Ji Zhang
(screenplay)


Insert image

drop image here
(or click)
or enter URL:
 link image?  square?

Insert video

Format block