Join Listal here 
Existing members 
Login here 
Join Listal to create lists, share images, get recommendations and much more
Directed by


Starring
Koji Tsuruta

Koji Tsuruta

Kojiro Sasaki
Toshirô Mifune

Toshirô Mifune

Musashi Miyamoto (Takezo)
Michiko Saga

Michiko Saga

Omitsu
Takashi Shimura

Takashi Shimura

Sado Nagaoka the court official
Minoru Chiaki

Minoru Chiaki

Sasuke the boatman
Takamaru Sasaki

Takamaru Sasaki

Omitsu's father
Daisuke Katô

Daisuke Katô

Toji Gion
Haruo Tanaka

Haruo Tanaka

Kumagoro the horse thief
Kichijiro Ueda

Kichijiro Ueda

Priest Ogon
Kokuten Kodo

Kokuten Kodo

Old Priest Nikkan (as Kuninori Kôdô)
Ikio Sawamura

Ikio Sawamura

Innkeeper
Sônosuke Sawamura

Sônosuke Sawamura

Minosuke Yamada

Minosuke Yamada

Masako Sakurai

Masako Sakurai

Yutaka Oka

Yutaka Oka

Tominosuke Hayama

Tominosuke Hayama

Kumeko Otowa

Kumeko Otowa

Yaeko Izumo

Yaeko Izumo

Etsuo Saijô

Etsuo Saijô

Tateo Kawasaki

Tateo Kawasaki

Fumindo Matsuo

Fumindo Matsuo

Fuminori Ôhashi

Fuminori Ôhashi

Hideo Shibuya

Hideo Shibuya

Katsumi Tezuka

Katsumi Tezuka

Keiichirô Katsumoto

Keiichirô Katsumoto

Shirô Tsuchiya

Shirô Tsuchiya

(as Hirotoshi Tsuchiya)
Masao Masuda

Masao Masuda

Yu Agetsu

Yu Agetsu

Akihiko Hirata

Akihiko Hirata

Seijuro Yoshioka
Kenjin Iida

Kenjin Iida

Jotaro
Sachio Sakai

Sachio Sakai

Matahachi Honiden
Eijirô Tono

Eijirô Tono

Baiken Shishido


Written by
Hideji Hôjô

Hideji Hôjô

play
Tokuhei Wakao

Tokuhei Wakao