Explore
 Lists  Reviews  Images  Update feed
Categories
MoviesTV ShowsMusicBooksGamesDVDs/Blu-RayPeopleArt & DesignPlacesWeb TV & PodcastsToys & CollectiblesComic Book SeriesBeautyAnimals   View more categories »
Listal logo
Avatar
Added by sundance kid on 3 Oct 2011 07:52
46 Views No comments
0
vote

Books I've read since 2011

Add header image

Choose file... or enter url:
Sort by: Showing 22 items
Rating: List Type:
People who added this item 2 Average listal rating (2 ratings) 6.5 IMDB Rating 0
Caos Calmo - Sandro Veronesi
finished: 27-01-2011
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 45 Average listal rating (17 ratings) 7.9 IMDB Rating 0
1Q84 - Haruki Murakami
finished: 18-05-2011

sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 65 Average listal rating (30 ratings) 8 IMDB Rating 0
Cloud Atlas - David Mitchell (II)
finished: 16-03-2011

"Books don't offer real escape, but they can stop a mind scratching itself raw."

“My life amounts to no more than one drop in a limitless ocean. Yet what is any ocean, but a multitude of drops?”

“We are only what we know, and I wished to be so much more than I was, sorely.”
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 35 Average listal rating (20 ratings) 7.3 IMDB Rating 0
The House on Mango Street - Sandra Cisneros
finished: 23-01-2011

"Van lucht kun je nooit genoeg hebben. Je kunt in slaap vallen en dronken van de lucht wakker worden en de lucht kan je beschutten als je verdriet hebt. Hier is te veel verdriet en niet genoeg lucht. Er zijn ook te weinig vlinders en bloemen en de meeste dingen die mooi zijn."

"Ik wil helemaal glanzend en nieuw worden. Ik wil de hele avond slecht, met een jongen om mijn hals en de wind onder mijn rok, buiten zitten. Niet op deze manier iedere avond pratend tegen de bomen, leunend uit mijn raam, fantaserend over wat ik niet kan zien."
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 64 Average listal rating (29 ratings) 8.6 IMDB Rating 0
Jane Eyre (Signet Classics) - Charlotte Brontë
finished: 09-02-2011

"Do you think I am an automaton? — a machine without feelings? and can bear to have my morsel of bread snatched from my lips, and my drop of living water dashed from my cup? Do you think, because I am poor, obscure, plain, and little, I am soulless and heartless? You think wrong! — I have as much soul as you — and full as much heart!"

“I would always rather be happy than dignified.”

“I am no bird; and no net ensnares me: I am a free human being with an independent will.”
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 188 Average listal rating (66 ratings) 7.7 IMDB Rating 0
Mrs. Dalloway - Virginia Woolf
finished: 18-02-2011

"Ze voelde zich heel jong; tegelijkertijd onuitsprekelijk oud. Als een mes sneed ze door alles heen; tegelijkertijd stond ze erbuiten, keek toe. Ze had voortdurend een gevoel, terwijl ze naar de taxi's keek, alsof ze weg was, ver weg bij de zee en alleen; ze had altijd het gevoel dat het erg, erg gevaarlijk was om zelf één dag te leven."
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 11 Average listal rating (6 ratings) 8.8 IMDB Rating 0
Weetzie Bat (Charlotte Zolotow Book) - Francesca Lia Block
finished: 12-03-2011

"You are in my blood. I can't help it. We can't be anywhere except together."

"How could I live in a world where this exits - where love can become death?"
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 465 Average listal rating (245 ratings) 8 IMDB Rating 0
Wuthering Heights - Emily Brontë
finished: 02-04-2011

"Hij zei dat hij op een warme dag in juli het liefst van vroeg tot laat op een heuveltje midden op de hei zou liggen; bijen zouden dromerig om de bloemen zoemen, hoog boven hem zouden leeuweriken zingen en een heldere zon zou onafgebroken stralen aan een wolkeloze, blauwe hemel. Dat was zijn hoogste denkbeeld van hemelse gelukzaligheid - terwijl ik het liefst zou schommelen in een ruisende groene boom, bij een stevige westenwind, onder het voortijlen van heldere witte wolken; en niet slechts leeuweriken, maar ook lijsters en merels en vinken en koekoeken zouden alom muziek uitstorten, en in de verte zou ik de hei zien, met ertussen koele, schaduwrijke dalen; maar vlak bij een geweldig gedein en gegolf van lang gras in de wind; en bossen en klaterend water, en de hele wereld zou klaarwakker zijn en wild van vreugde. Hij wilde dat alles erbij zou liggen in een uitzinnige vrede; ik wilde dat alles zou fonkelen en dansen in een heerlijk feestgejuich. Ik zei dat zijn hemel maar voor de helft zou leven en hij zei dat de mijne dronken zou zijn; ik zei dat ik in de zijne in slaap zou vallen en hij zei dat hij in de mijne geen adem kreeg."
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
finished: 16-04-2011

"'Hoe kan de geest zo onvolmaakt zijn?' vraagt ze glimlachend. Ik kijk naar mijn handen. Badend in het maanlicht lijken ze op standbeelden, vormgegeven zonder doel. 'De geest is misschien wel onvolmaakt,' zeg ik, 'maar hij laat sporen achter. En we kunnen die sporen volgen, als voetstappen in de sneeuw.' 'Waar leiden ze heen?' 'Naar jezelf,' antwoord ik. 'Dat is de geest. Zonder de geest leidt niets ergens heen.'" (p. 190)

"Eens temeer had het leven me een les geleerd: het duurt jaren om iets op te bouwen, een paar seconden om iets te vernietigen." (p. 192)

"Maar het ontbreken van ruzie of haat of begeerte houdt tegelijk in dat het tegendeel ook niet bestaat. Geen vreugde, geen saamhorigheid, geen liefde. Alleen waar er desillusie en moedeloosheid en verdriet is, kan geluk ontstaan; zonder de wanhoop om wat verloren ging is er geen hoop." (p. 336)
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 2 Average listal rating (1 ratings) 6 IMDB Rating 0
Great House: A Novel - Nicole Krauss
finished: 26-04-2011

“When at last I came upon the right book, the feeling was violent: it blew open a hole in me that made life more dangerous because I couldn't control what came through it.”
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 439 Average listal rating (252 ratings) 8.3 IMDB Rating 0
The Stranger - Albert Camus
finished: 06-05-2011

"I looked up at the mass of signs and stars in the night sky and laid myself open for the first time to the benign indifference of the world."
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 12 Average listal rating (5 ratings) 8.6 IMDB Rating 0
Lolita - Vladimir Nabokov
finished: 14-05-2011

"If a violin string can ache, then I was that string." (p. 120)

"'I'll die if you touch me,' I said." (p. 265)
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 53 Average listal rating (26 ratings) 7.8 IMDB Rating 0
finished: 28-05-2011

sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 36 Average listal rating (14 ratings) 6.8 IMDB Rating 0
Big Sur - Jack Kerouac
finished: 29-05-2011

“I feel guilty for being a member of the human race.”

“It always makes me proud to love the world somehow- hate's so easy compared.”
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 4 Average listal rating (3 ratings) 6.7 IMDB Rating 0
A Fraction of the Whole - Steve Toltz
finished: 05-07-2011

“I think that's the real loss of innocence: the first time you glimpse the boundaries that will limit your potential."
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
finished: 17-06-2011

“You'll get used to it. In the end you won't even notice it anymore," he said.
"How is that possible? It will always be there, right before my eyes."
"Exactly," said Mattia. "Which is precisely why you won't see it anymore.”
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 4 Average listal rating (2 ratings) 9 IMDB Rating 0
Dina's Book - Herbjorg Wassmo
finished: 24-06-2011

sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
finished: 17-07-2011

“Everybody has a ‘gripping stranger’ in their lives, Andy, a stranger who unwittingly possesses a bizarre hold over you. Maybe it’s the kid in cut-offs who mows your lawn or the woman wearing White Shoulders who stamps your book at the library—a stranger who, if you were to come home and find a message from them on your answering machine saying ‘Drop everything. I love you. Come away with me now to Florida,’ you’d follow them.”
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 72 Average listal rating (40 ratings) 7.8 IMDB Rating 0
Post Office - Charles Bukowski
finished: 24-07-2011

“I wanted the whole world or nothing.”
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
finished: 21-08-2011

“Never forget what you are, for surely the world will not. Make it your strength. Then it can never be your weakness. Armour yourself in it, and it will never be used to hurt you.”

“Bran thought about it. 'Can a man still be brave if he's afraid?' 'That is the only time a man can be brave,' his father told him.”
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
finished: 04-09-2011

“But I suppose you must touch life in order to spring from it.”
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom
People who added this item 3 Average listal rating (2 ratings) 7.5 IMDB Rating 0
finished: 11-09-2011

“I taught you to fight and to fly. What more could there be?”
sundance kid's rating:
Rate:
Owned Wanted Read Custom

books i've read since 2011

Added to
Related lists

Books read in 2011
5 item list by Kookosbanaani
8 votes
Stephen King - Books I've Read
38 item list by Joe
28 votes 3 comments
School Library Journal's Best Fiction of 2011
26 item list by tersanay
1 votes
Books I Read in 2012
8 item list by FG93
6 votes 1 comment
Read in '10
24 item list by Elizardc
8 votes
Read in '11
5 item list by Elizardc
1 votes
My Favourite Books
11 item list by Chocolate-mama
2 votes
Recently read
75 item list by keaster
2 votes
Awsome books I've read
2 item list by Glaceon Girl
Books I read
63 item list by Ranzkind
19 votes 3 comments

View more top voted listsPost comment


Insert image

drop image here
(or click)
or enter URL:
 link image?  square?

Insert video

Format block